Vriendenkring Essener Muzikanten

Zeker in tijden als deze is een vriendenkring erg belangrijk. Mensen die de blaasmuziek een warm hart toedragen, met in het bijzonder de Essener Muzikanten. Voor €12,50 steunt u niet alleen onze blaaskapel, maar wordt u ook op de hoogte gehouden van alle muzikale activiteiten en nieuwtjes over de Essener Muzikanten. U mag uw lidgeld overmaken met vermelding van uw emailadres en uw naam op rekeningnummer: BE83979966576915, BIC code: ARSPBE22. Wij danken u voor uw steun.

Naam

E-mail